Save the date - IFFIS 2022!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 24 november är det dags för IFFIS 2022 – en konferens och mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem! Anmälan öppnar i början av oktober.

 

Dags för IFFIS 2022

Datum: 24 november 2022
 
Tid: Kl 09.30–16.30

Plats: Aulan, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 

Arrangörer: Vetenskapsrådet, SUHF och Kungliga biblioteket
 
Anmälan: Anmälan öppnar i början av oktober.

 

IFFIS - en mötesplats för frågor som rör ett öppet vetenskapssystem

Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige (IFFIS) är en återkommande konferens kring Öppen vetenskap och vänder sig till dig som arbetar med forskningsinformation och dess infrastruktur inom FoU-sektorn. IFFIS är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem, oavsett om du arbetar på myndighet, lärosäte eller företag.

Frågor som rör öppen vetenskap handlar om att öppna upp forskningsprocessen och vetenskapssystemet så att forskningsinformation och dess förutsättningar och resultat blir tillgängliga på internet för intressenter såväl inom som utanför forskarsamhället.

Detta ställer krav på effektiva och säkra infrastrukturer för forskningsinformation. I dag arbetar allt fler aktörer för att öppet dela data om forskning. Hur kan dagens system utvecklas så att befintliga data kommer till användning på ett bra sätt? Hur kan vi samarbeta och skapa gemensamma standarder och kopplingar mellan systemen?

Anmälan

Anmälan till konferensen öppnar i början av oktober. Mer information kommer att publiceras på Vetenskapsrådets webbplats

 

Senast granskad:
Senast granskad: