Säkerhetsläget i Sverige

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hotbilden mot Sverige har ökat den senaste tiden och det försämrade säkerhetsläget innebär ökad vaksamhet. För dig som medarbetare är det bra att vara mer uppmärksam på händelser som verkar avvikande.

Fortsätt lev och arbeta som vanligt, men var vaksam på händelser i din närmiljö som verkar avvikande och tipsa polisen, råder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Som medarbetare kan du, förutom det, uppdatera dig på utrymningsplaner som finns i högskolans lokaler.

Ska du resa är det viktigt att du bokar via vår upphandlade resebyrå, för att högskolan ska kunna veta var du befinner dig. Följ rekommendationer kring länder som UD avråder från att resa till.

Landets högskolor och universitet har även en kontinuerlig dialog kring säkerhetsarbetet och eventuella åtgärder.

 

Senast granskad:
Senast granskad: