Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation – presentation av nytt ramverk för kurser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådet har tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter tagit fram ett ramverk för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del i forskarutbildningen. Vid detta webbinarium presenteras gruppens rekommendationer och slutsatser.

Nytt ramverk för hur doktorander kan lära sig forskningskommunikation

I en ny rapport som publiceras i månadsskiftet september/oktober tar Vetenskapsrådet tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter fram ett ramverk i tre delar för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

(Uppdatering 2022-09-29: Rapporten publicerades den 29 september och finns att ladda ner på Vetenskapsrådets webbplats: Ramverk för kurser i forskningskommunikation) 
 
Gruppen presenterar sina rekommendationer och slutsatser vid ett webbinarium i oktober, i samarbete mellan Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet. Rekommendationerna bygger på lärdomar från en pilotkurs och på gruppens diskussioner om hur speciellt forskare i början av karriären kan bli bättre rustade att presentera sin forskning, delta i samhällsdebatten och samverka med intressenter utanför akademin.
 
Rapporten väcker även frågor om hur doktorander från olika fakulteter kan lära av varandra och vilket stöd de kan vänta sig och om hur ämnesdiscipliner, institutioner och lärosäten kan samarbeta både internt och på nationell nivå om kursinnehåll som rör forskningskommunikation.
 
Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.
 

  • När? 14 oktober

  • Hur? Digitalt via Zoom. Möteslänk och rapport sänds ut till alla anmälda några dagar före webbinariet.

  • För anmälan och mer information: Se SUHF:s webbplats Sista anmälningsdag är den 3 oktober. 

     

 
Läs mer

Läs mer om bakgrunden i en rapport från 2019, vilken bygger på en stor enkätundersökning som även forskare från Högskolan Dalarna deltog i: Jag vill men hinner inte: forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap

Senast granskad:
Senast granskad: