Så blir fasaden på nya campus

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är den slutgiltiga fasadutformningen av nya Campus Borlänge klar. Fasaden kommer till stor del att bestå av trä och beräknas minska projektets Co2-utsläpp.
Hus i trä som det går folk utanför. På huset återfinns Högskolan Dalarnas logotype.
Nya Campus Borlänge sett från Stationsgatan. Archus

Utvecklingen av högskolans nya campus i centrala Borlänge är i full gång och följer tidplanen. Parallellt med att arbetet pågått på byggarbetsplatsen har den slutgiltiga fasaden tagit form:

Fasaden får utanpåliggande ribbor i furu som brandimpregneras och värmebehandlas, vilket innebär att den blir underhållsfri och kommer att åldras väl. Träet kallas ThermoWood och träpanelen tillverkas av svensk och finsk furu. 

Den slutgiltiga fasadutformningen är ett sätt att stärka såväl projektets som byggnadens långsiktiga hållbarhetsprestanda.
– Från högskolans sida har vi hela tiden velat se mer trämaterial i hela byggnaden. Vi är därför nöjda över den slutgiltiga utformningen. Det blir en vacker träfasad med helglasade ytor som ger oss möjlighet att visa upp vår verksamhet och den aktivitet vi bedriver innanför väggarna, konstaterar Jörgen Elbe, prorektor och ordförande för högskolans styrgrupp för projektet.  
Förutom trä och glas kommer även solpaneler återfinnas på stora delar av fasaden där placeringen arbetats fram tillsammans med verksamheten.

Under projektets gång har flera fasadbilder presenterats vilket är en naturlig del av ett projekt, men de som nu presenteras är slutgiltiga gestaltningar. Löpande har diskussionen pågått att på olika sätt att öka projektets långsiktiga hållbarhet, både vad gäller produktion och färdig byggnad.

Även invändigt kommer trä att vara ett återkommande tema. Arbetet att ta fram ett färgsättning- och materialprogrammet pågår förfullt.

–  Från ledningens sida följer vi projektet med stort intresse, det som sker är historiskt. Detta är högt prioriterat arbete och alla som på olika sätt är involverade i arbetet har en viktig del i att vi får välkomna studenterna till nya campus hösten 2024, säger Jörgen.  

Hus i trä med en park framför.
Förutom trä och glas kommer även solpaneler återfinnas på stora delar av fasaden framförallt mot Liljeqvistska parken. Archus

Korta fakta om nya Campus Borlänge

  • Byggstart: Förberedande rivningsarbeten från februari 2022
  • Färdigt: juni 2024, studenter välkomnas höstterminen 2024
  • Lokalarea: 13 300 kvm (dagens Campus Borlänge motsvarar 11 300 kvm)
  • Hyresvärd: Diös
Senast granskad:
Senast granskad: