Rollinriktat stöd för lärare, forskare, handledare och doktorander

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett viktigt arbete med att uppdatera medarbetarwebben, och innehållet riktat till lärare, forskare, handledare och doktorander, har pågått under en längre tid och nu närmar det sig publicering. Som ett led i detta bjuder vi in till diskussionsmöte.

I samband med att nya medarbetarwebben lanserades har både positiv och konstruktiv kritik inkommit. Det innehåll som engagerat flest är sidorna under rubriken Forska och utbilda. Utformningen och innehållet lyckades inte uppnå målgruppernas förväntningar vilket lett till ett omtag gällande innehåll och struktur.

Målsättningen från början var att skapa enhetligt utformad, lättnavigerad och användarvänlig information utifrån lärarens, forskarens, handledarens och doktorandens perspektiv. Den målsättningen kvarstår. Innehållet byggs därför upp successivt för att skapa en lösning som håller på lång sikt.

Vad blir nytt?

  • Strukturerna Undervisningsstöd och Utbildningsadministration förenas till en ingång.
  • Vi skiljer på information som riktar sig till nya lärare och information som riktar sig till alla lärare.
  • Det blir lättare att hitta den mall, blankett, riktlinje du söker.
  • Gemensam tonalitet och språk.
  • Samlad information om digitala verktyg.

Inbjudan till diskussionsmöte

För att säkerställa att vi arbetar i rätt riktning vill vi bjuda in dig som är ämnesföreträdare, programansvarig, lärare, studierektor, nämndrepresentant, doktorand eller som arbetar med och/eller är intresserad av utbildning och forskning till ett diskussionsmöte i hybridform tisdagen den 22 november kl. 13-14 i A336, Campus Falun och Samtal136 (Zoom).

Vid mötet kommer vi att presentera den tänkta strukturen och layouten, samt visa exempel på tonalitet och språk. Vi vill ta del av dina synpunkter och ge dig möjlighet att påverka.

Den nya utformningen bygger på ett samarbete som drivs av Avdelningen för stöd i utbildning och forskning, tillsammans med Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration och Avdelningen för kommunikation. Även andra delar av organisationen har och kommer att bli involverade för vi ska kunna ge så bra stöd och information som möjligt till rollerna som lärare, forskare, handledare och doktorand.

Senast granskad:
Senast granskad: