Riktlinjer för distansavtal ska nu förhandlas

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under maj kommer de framtagna riktlinjerna för distansavtal för teknisk och administrativ personal att förhandlas på MBL. Datum för när riktlinjerna skall träda i kraft har ännu inte fastställts utan kommer också att förhandlas på MBL.

Ett utkast av högskolans föreslagna riktlinjer för distansarbete har nu varit på remiss hos de fackliga parterna och huvudarbetsmiljöombuden. Utkastet har därefter reviderats och skall nu förhandlas på MBL i mitten av maj. Arbetet är något försenat utifrån den tidplan som tidigare kommunicerats med anledning av de ställningstaganden som behövts göras för att riktlinjerna ska vara tydliga.  
 
En överenskommelse om distansarbete innebär att chef och medarbetare kan avtala om att medarbetaren kan arbeta en viss tid på distans från hemmet. Distansarbete definieras som återkommande och planerat arbete. Det är alltid verksamhetens behov som styr om möjlighet för distansarbete finns och det är varken en rättighet eller en skyldighet att arbeta på distans. Det innebär att det kan finnas olika möjligheter för olika medarbetare att arbeta på distans. De riktlinjerna som nu skall förhandlas på MBL föreslår att en medarbetare kan arbeta max 40% på distans per månad.  

Kontakt

Mer information om distansavtal kommer och frågor besvaras av avdelningen för HR.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: