Riktad Ukraina-utlysning från KK-stiftelsen!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

KK-stiftelsen har nu publicerat en särskild utlysning som möjliggör för lärosäten att söka medel för att anställa forskare och undervisande personal från lärosäten i Ukraina. Utlysningen är öppen tills vidare och ansökningar inom alla vetenskapliga och konstnärliga ämnen är välkomna.

 

Ny möjlighet att erbjuda en fristad och arbetsro till en ukrainsk forskare/lärare

KK-stiftelsen har publicerat en utlysning där lärosäten kan söka medel för anställning av en ukrainsk forskare/lärare. Lärosätet avgör vilken typ av anställning som kan vara lämplig - allt från doktorand - till professorsnivå. Projektlängd kan vara från tre månader upp till tre år. Totalt omfattar KK-stiftelsens utlysning 50 miljoner kronor. Bedömning sker fortlöpande. Villkoren i utlysningen kan komma att uppdateras.


– Vi vet att många av er har kontakt med kollegor från Ukraina och att viljan att ta emot dessa är mycket stor. Vi hoppas att denna utlysning kan bli en möjlighet att erbjuda en fristad och arbetsro till en ukrainsk forskare/lärare, som även kan bidra till era forsknings- och utbildningsmiljöer. Det är smärtsamt att följa utvecklingen i Ukraina. Vår sektor – forskning och högre utbildning – utgör mycket viktiga delar i en demokrati. Vi hoppas på det här sättet att tillsammans med våra målgruppslärosäten bidra till att ge ukrainska forskare och lärare en professionell fristad i Sverige där de kan fortsätta sitt akademiska arbete
, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

 

Mer information och utlysningstext på KK-stiftelsens webbplats: Visiting Academic Scholars from Ukraine

 

Senast granskad:
Senast granskad: