Resultat från webbplatsundersökning: Ökad nöjdhet med högskolans medarbetarwebb

Mellan oktober 2023 och januari 2024 genomfördes en undersökning på medarbetarwebben. Tack vare de 220 av er som deltog ger resultaten en värdefull inblick i hur ni upplever högskolans medarbetarwebb och vad som blir viktigast att förbättra.

Medarbetarwebben får högre betyg på alla delar i undersökningen jämfört med den undersökning som gjordes av gamla intranätet du&ja. Allt från innehåll och design till användarvänlighet tycker medarbetarna är bättre, något som syns i ett ökat nöjdhetsindex med 79%.

– Det är kul att se att nöjdhet med nya medarbetarwebben är betydligt högre än den var med det gamla intranätet du&ja, som undersöktes hösten 2019, säger Kati Forsberg, webbsamordnare på avdelningen för kommunikation.

Resultatet av undersökningen blir värdefulla för att identifiera områden som kan förbättras. Enligt undersökningen anser många att informationen på medarbetarwebben är användbar, men att tillgängligheten kan förbättras.

Webbgruppen på avdelningen för kommunikation kommer tillsammans med avdelningen för IT och digital infrastruktur att aktivt jobba vidare med att förbättra sökfunktionen, navigering och möjlighet till mer personaliserad information. Även tydligare presentation av högskolans organisation har lyfts fram som ett förbättringsområde.

– Att möta de varierande behoven hos våra medarbetare är av högsta vikt, men inte alltid enkelt och självklart. Det som är av störst betydelse för en individ kanske inte alls är viktigt för en annan. Vi jobbar för att utveckla en medarbetarwebb som tillgodoser olika målgruppers behov på bästa möjliga sätt, säger Linnea Forsberg, webbredaktör på avdelningen för kommunikation.

Tips för att underlätta ditt dagliga arbete:
  1. Lägg till favorit-sidor: På varje sida finns en knapp i övre högre hörnet som heter ”Lägg till favorit”. Det kan vara speciellt bra för dig som snabbt vill navigera dig fram till din institutionssida eller forskningsstöd. 
  2. Lämna feedback: Är det något vi kan förbättra på sidan? Vi jobbar ständigt med förbättringar och behöver därför din input. Använd feedback-funktionen som finns längst ner på varje sida av webbplatsen.
  3. Uppdatera din profilsida: Gör det enklare för medarbetare och externa att hitta din kompetens. Gå till din sida, klicka på ”Redigera profil”.
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad:
Senast granskad: