Rektors julhälsning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jul- och nyårsledigheterna står för dörren och med anledning därav vill jag skicka en hälsning till er alla, studenter och medarbetare vid Högskolan Dalarna!
Porträtt på rektor Martin Norsell med röd tavla i bakgrunden.
Anders Gårdestig

Jag vill inleda med att säga ett stort tack till er alla. Tack för att ni, trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi, hanterar det dag efter dag och ser till att Högskolan Dalarna kan bedriva verksamhet i enlighet med våra uppdrag. Det är tack vare Er som Högskolan Dalarna kan fortsätta verka och bedriva högkvalitativ utbildning och forskning. Och trots att pandemin krävt mycket av oss alla, har vi ändå kunnat genomföra väldigt mycket av det som pekats ut i Högskolan Dalarnas vision och strategi som riktningen framåt.

Låt oss börja i vår fysiska miljö. I Falun har campus fått en välbehövlig uppdatering. Det är med glädje vi nu kan stiga in i Ljusgården, där känslan av att ”ute och inne” möts är så påtaglig och inspirerande. Högskolan Dalarnas styrelse har också fattat viktiga beslut för det kommande nya campuset i Borlänge, vilket innebär att byggnationen kan fortgå med planerad byggstart under första kvartalet 2022 och förhoppningsvis invigning och inflytt under 2024. Jag ser fram emot att, tillsammans med er alla, utveckla våra campus och därtill också fortsätta utveckla Högskolan Dalarna till att vara ett lärosäte i absolut framkant för studenter, personal och omgivande samhälle.

Rent organisatoriskt har vi också gjort stora förflyttningar. Den nya organisationen, med dess fem institutioner ledda av varsin prefekt, är nu på plats och inom kort har vi även en struktur på plats för det gemensamma verksamhetsstödet, vilken kommer att ledas av vår nya högskoledirektör Katarina Johansson. De organisatoriska förändringarna utgör viktiga byggstenar för det fortsatta arbetet med att utveckla lärosätets sammanhållna akademiska miljöer och för att skapa ytterligare möjligheter till att genomföra den strategi som styrelsen beslutat om. Det kommande året kommer vi ta viktiga steg i relation till det som strategin pekar ut, inte minst i fråga om att fortsätta arbeta för att utbildning och forskning ska integreras. Arbetet med att utveckla högskolans forskningsmiljöer och program genom olika forskargrupper, ser jag som särskilt viktigt i detta hänseende. Av lika hög vikt är att vi tillsammans fortsätter arbeta med att skapa en god arbetsmiljö där alla, studenter som medarbetare, får möjlighet att utvecklas och trivas.

Vi jobbar också vidare med att utveckla högskolans utbildningsportfölj, inte minst när det gäller att skapa teknikutbildningar som ligger i linje med de behov som samhället kommer att ställa på denna form av kunskap framöver. Ett exempel på detta är utvecklingsprojektet Teknik 500, som nu går in i nästa fas med fokus på att fortsätta utveckla och etablera nya utbildningar inom teknikområdet. Jag hoppas och tror att högskolans satsning på teknikområdet ska bära frukt och bidra till att fortsätta öka intresset för teknik hos dem som är våra potentiella framtida studenter. Högskolan Dalarna fick under året en rejäl ökning av forskningsanslaget – närmare 20 % –​ vilket var väldigt glädjande! Det ökade anslaget gör att högskolan kan fortsätta satsa framåt och ger också goda möjligheter för att utveckla högskolans sammanhållna akademiska miljöer. Under kommande år hoppas jag att vi tillsammans även får fira ytterligare ett examenstillstånd för licentiat- och doktorsexamen, förutom de tre vi redan har. Denna gång handlar det om forskarutbildning inom resurseffektiv byggd miljö.

Nu väntar en välförtjänt ledighet för de som kan (ett lärosäte sover aldrig). Jag önskar er fina helger med tillfälle till vila och reflektion och riktar än en gång ett varmt och innerligt tack för ett gott arbete 2021!

Martin Norsell
Rektor

Senast granskad:
Senast granskad: