Rekrytering av ny högskoledirektör

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetet med att rekrytera en ny högskoledirektör har påbörjats.

Rekryteringen av ny högskoledirektör har påbörjats med målsättningen att rollen ska vara tillsatt vid årsskiftet.

I väntan på att ny högskoledirektör tillsatts har rektor utsett vicerektor för samverkan, Sigrid Saveljeff till tillförordnad högskoledirektör och tillförordnad förvaltningschef från 1 juli till den 1 september 2021. Därefter är avsikten att tillsätta en interim chef som kommer att inneha uppdraget som högskoledirektör och förvaltningschef under en övergångsperiod till ny högskoledirektör rekryterats

Inga större förändringar planeras genomföras innan 1 september.

Senast granskad:
Senast granskad: