Premiäranvändning av lärosal på nya campus!

För första gången har nu en av lärosalarna på nya Campus Borlänge använts. Alla som arbetar på bygget var inbjudna till en presentation om vad de är med och skapar.
En grupp i gul varselklädsel tittar på en stor skärm där en presentation görs.
Lärosalen är långt ifrån klar, men har nu fungerat som samlingsplats. Ragnar Olafsson

Just nu arbetar cirka 150 personer på byggarbetsplatsen för att högskolans nya campus ska stå klart. Flera olika professioner arbetar sida vid sida för att skapa ett unikt campus. Tillsammans med högskolans hyresvärd Diös och entreprenören NCC bjöd högskolan in alla som arbetar med bygget för att visualisera visionen om nya Campus Borlänge.

– Vi vill förmedla berättelsen om nya Campus Borlänge, det vi skapar tillsammans är något historiskt. Vi fokuserar på att berätta om gestaltningen av lokalerna som till exempel blir allt mer tydlig genom att målarna kommer längre och längre med sitt arbete. Men också berätta om den unika lärmiljö som skapas och vad det innebär för möjligheter, säger Daniel Bergvin, en av högskolans projektledare med ansvar för inredning och färgsättning, avdelningen för fastighets- och campusplanering.

Lärosalen där presentationen hölls återfinns på entréplanet och kommer när den är färdig rymma 120 personer. Detta är en av de salar som är tänkta att kunna användas vid exempelvis externa evenemang på campus då de också tillhör den del av lokalerna som allmänheten kan vistas i.
– Att berätta om det campus som håller på att skapas är alltid roligt och jag blir alltid engagerad. Jag hoppas att den bild vi försökt förmedla idag gör att man än mer förstår vilket viktigt jobb man utför som en del i skapandet av nya Campus Borlänge, och att lärmiljön är en av de saker som vi känner extra stor stolthet över, säger Ragnar Olafsson, utvecklingsledare, avdelningen för stöd i utbildning och forskning, och projektledare för lärmiljödelen av nya campus.

Upptäck nya campus entréplan:

Byggnaden har två huvudentréer – en från Stationsgatan och en från Liljeqvistska parken. På entréplanet hittar du: 

  • Reception 
  • Dalarnas Studentkår
  • Bibliotek 
  • Café 
  • Föreläsningssal
  • Studieytor 
  • Grupp- och seminarierum 
  • Labbsalar 
  • Utrymmen för drift, vaktmästeri och städ 
Senast granskad:
Senast granskad: