Prefekt till information och teknik – är det du?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Du kan fram till 14 september nominera kandidater eller söka till uppdraget som prefekt för institutionen för information och teknik.
Block och penna i förgrunden två personer suddiga i bakgrunden
Institutionen har cirka 110 medarbetare. Ulrika Lundholm Ericsson

Som prefekt har du det övergripande ansvaret för att utveckla institutionens sammanhållna akademiska miljöer. Med stöd av proprefekt, avdelningschefer, administration och kollegial beredning ansvarar prefekten för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan. Du skapar förtroende och utvecklar verksamheten genom samarbeten både internt och externt.  

Nomineringar av tillfrågad kandidat skickas till HR-specialist Elin Apel senast 14 september. Ansökan är öppen från 15 augusti till 14 september. Ansökan till uppdraget sker via länken i annonsen.

Ta del av rekryteringsannonsen

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: