Prefekt till ILU?

Kom ihåg att nominera eller sök till uppdraget som prefekt på institutionen lärarutbildningen, ILU, senast 18 december. Nomineringar av tillfrågad kandidat skickas till HR, ansökan sker direkt via annonsen.
Vy över bord där det står flera laptops uppställda.
Som prefekt leder du arbetet på institutionen, ILU är en av högskolans största institutioner. Linnéa Engblom, Norkay

Som prefekt har du det övergripande ansvaret för att utveckla institutionens sammanhållna akademiska miljöer. Med stöd av proprefekt, avdelningschefer, administration och kollegial beredning ansvarar prefekten för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan. Du skapar förtroende och utvecklar verksamheten genom samarbeten både internt och externt. 

Institutionen för lärarutbildning erbjuder en bredd av olika utbildningsprogram mot lärarexamina. Vid institutionen finns också magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete, liksom en aktiv forskningsmiljö med professionsnära inriktning.

Kontakt

Nominering av tillfrågad kandidat skickas direkt till HR.

Senast granskad:
Senast granskad: