Planeringsgrupp med anledning av covid-19-pandemin inrättad

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor har nyligen beslutat att inrätta en planeringsgrupp med anledningen av den rådande pandemin.
Illustration av ett Covid-19 virus.
CDC/ Alissa Eckert, MSMI; Dan Higgins, MAMS

Planeringsgruppen leds av högskoledirektören och består av representant för prefekterna, hr‐avdelningen, fastighetsavdelningen, biblioteket, avdelningen för studentservice, studenterna, arbetsmiljöombuden samt en kommunikatör.

Planeringsgruppens uppdrag innebär att:

  • Genomföra löpande bevakning av situationen kring covid-19, samordning av åtgärder samt initiering av nya åtgärder.
  • Ansvara för att utarbeta förslag till rektorsbeslut kopplat till covid-19.
  • Ansvara för övergripande kommunikation i samband med covid-19-hanteringen.

Högskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller covid-19 och därutöver fattar rektor, som myndighetschef, de beslut som är nödvändiga. Planeringsgruppens uppdrag pågår tills vidare.

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: