Personnummer syns nu i Learn – för en säkrare hantering av betyg

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

NGL-centrum och Avdelningen för Studentservice har under en tid arbetat med förslag för att förenkla arbetsflödet och öka rättssäkerheten vid betygssättning. Därför görs nu studenters personnummer tillgängligt för lärare direkt i lärplattformen, Learn.

Ett av de grundläggande problemen med kombinationen Learn och Ladok har varit att Ladok innehåller personnummer men inga användarnamn, medan Learn innehåller användarnamn men inga personnummer. Därför blir första steget i detta förbättringsarbete att göra personnummer tillgängligt för lärare i Learn.

Genom denna förändring kommer du kunna se personnummer för era studenter i Learn och därmed kunna vara säkrare på att rätt student får rätt betyg.

Personnummer är skyddsvärd information som skall behandlas med försiktighet. Det är anledningen till att högskolan har varit noga med att personnummer endast kommer vara synligt för lärare och det är av samma anledning som påminnelse om att en varsam hantering av personnummer är grundläggande.

För så kallade Ultra-kurser så kommer personnummer att synas i Kursadministration och resultat för såväl nya som befintliga kurser automatiskt. För så kallade Original-kurser så kommer personnummer att synas alla nya kursrum, medan du behöver lägga till kolumnen manuellt för befintliga kursrum.
Här kan du ta del av en instruktion om hur du gör (PDF)

Kom ihåg att du alltid kan komma förbi Supportcaféet i Zoom eller ringa support på 023-77 88 88 om du behöver hjälp eller stöd.

Du kan också boka en IKT-pedagog eller pedagogisk utvecklare om du i lugn och ro vill resonera om olika lösningar kring din undervisning.

Senast granskad:
Senast granskad: