Paviljongen snart på plats vid Campus Borlänge / Pavilion construction at Campus Borlänge set to begin

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 26 april inhägnas en yta utanför Campus Borlänge, där en paviljong ska komma på plats och från hösten ersätta vissa undervisningslokaler. Röda vägen stängs av 8 maj och biltrafiken leds om. Entréerna till campus kan användas som vanligt.

Själva paviljongen monteras från 8 maj och resten av månaden. Arbetet kommer medföra vissa störningar och ljud samt avspärrningar som ska respekteras. Trafiken till parkeringen bortanför campus kommer att ledas om runt Trafikverket 11-17 maj.

Paviljongen kommer att tas i bruk från och med höstterminen och inrymma större lärosalar, datasalar och grupprum. Den kommer vara två våningar hög och ha tre entréer som vetter mot campusbyggnaden. Efter terminsavslutning kommer paviljongen att möbleras upp och skyltas. Lokalerna kommer vara bokningsbara i TimeEdit.  

Paviljongbygge_maj_2023 (2).png

Paviljongen sträcker sig längs med högskolebygnaden och Röda vägen. 

Kontakt
Lennart Ilke
Projektledare temporär flytt Campus Borlänge
Senast granskad:
Senast granskad: