Påverka utvecklingen av Prisma - svara på enkät senast 21 augusti!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu ser Vetenskapsrådet över användarvänligheten i ansökningssystemet Prisma. Ta chansen att lämna dina synpunkter i en enkät. Sista svarsdag är den 21 augusti.

Dags att förbättra Prisma

Vetenskapsrådet, Formas och Forte genomför just nu ett projekt för att förbättra formulären och användarvänligheten i det gemensamma ansökningssystemet Prisma.

Användarnas behov och idéer har kartlagts genom intervjuer med sökande. Nu har du chans att tycka till om vilka idéer man ska gå vidare med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Prisma!

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och innehåller enkla illustrationer av olika utvecklingsidéer som du får betygsätta och kommentera. Du har även möjlighet att bidra med egna utvecklingsidéer.

Vad tycker du ska prioriteras i Prismas utveckling? Svara på enkäten senast den 21 augusti.

Svara på enkäten

Senast granskad:
Senast granskad: