Paus i rekrytering av prefekt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har beslutat att avbryta den pågående rekryteringsprocessen av prefekt till institutionen för språk litteratur och lärande.

Högskolan har beslutat att pausa den pågående rekryteringsprocessen av prefekt, då vi tyvärr inte fått kandidater som möter kravbilden. Ett omtag kommer att ske under våren, tidplan för detta är ännu inte fastställt. 

Senast granskad:
Senast granskad: