Partsgemensamma möten kring nytt arbetstidsavtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fram till årsskiftet pågår kontinuerliga möten mellan arbetsgivare och arbetstagare kring nytt arbetstidsavtal för lärare.

Gruppen träffas varannan vecka och hittills har diskussionerna varit konstruktiva med en ömsesidig önskan att nå enighet. När det finns ett förslag till nytt arbetstidsavtal kommer detta att skickas på remiss inom lärosätet. Under hösten kommer ytterligare information att publiceras på medarbetarwebben om hur arbetet fortlöper.

Deltagare är:

  • Jörgen Elbe, prorektor och ordförande
  • Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
  • Anna-Karin Mässing, HR-chef
  • Anders Teledahl, HR-specialist
  • Sefija Melkic Larsson, SACO/S
  • Louise Enström, OFR
  • Michail Tonkonogi, SACO/S
  • Stefan Pettersson, OFR
  • Susanne Antell, SACO/S

 

Senast granskad:
Senast granskad: