Påminnelse om stoppdatum för löneärenden

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 april om du ska hinna få med det på lönen i april. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.
Närbild på händer som använder tangentbord
Jonathan Bergkvist

Med anledning av den kommande påskledigheten ska löneärenden, till exempel utlägg, reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, vara inkomna till lönespecialist senast den 5 april för att bli utbetalda på lönen i april. Underlagen ska då vara kompletta och attesterade av chef.

Senast granskad:
Senast granskad: