Översyn av Studentens väg

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunikationsavdelningen och Studentservice har tillsammans ett prioriterat kvalitetsuppdrag under 2021 där det ska göras en översyn av Studentens väg.

Fokus kommer vara på att göra en översyn som täcker alla delar inom organisationen samt kartlägga studentens kommunikationsbehov och kanalval kopplat till verksamhetsstödets behov. Utgångspunkten är att titta på Studentens väg från presumtiv student, till nuvarande student fram till examen eller kursslut. Efter projektet ska det vara tydligt vilka delar av Studentens väg som fungerar och vilka delar som behöver ses över, ändras på, tas bort eller läggas till.

Arbetsgruppen består av Stefan Pettersson, verksamhetsutvecklare vid avdelningen Studentservice, Ina Fyhr kommunikatör, Kommunikationsavdelningen samt Tom Edoff kanslichef, Dalarnas studentkår. Arbetsgruppen kommer bland annat gå igenom tidigare rapporter och enkäter, ha workshops och möten med olika delar från organisationen och utanför organisationen. Under våren har arbetsgruppen träffat programansvariga, studenthälsan, studie- och karriärvägledare samt webbgruppen på Kommunikationsavdelningen. Arbetet fortsätter under hösten och det som ligger närmast i tiden är workshop med studenter.  

Sprid gärna informationen om workshop till era studenter. Om ni har förslag på andra lärosäten som arbetar bra med Studentens väg eller har annan information, som rapporter eller utredningar, maila till Ina Fyhr icr@du.se och döp ämnesraden till: Tips Studentens väg. 

Senast granskad:
Senast granskad: