Organisation och ansvarsfördelning inom institutionerna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor har tillsatt en arbetsgrupp för att se över den interna organisationen inom institutionerna med särskilt fokus på avdelningschefers och ämnesföreträdares roller och ansvar.

Målsättningen är att skapa ökad tydlighet och att arbetet i förlängningen ska leda till förbättrad arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer. Detta är en fråga som bland annat har uppmärksammats i den partsgemensamma dialogen kring det kommandet arbetstidsavtalet.

Arbetsgruppen leds av prorektor och i gruppen ingår fackliga representanter, vicerektorer, en representant för UFN, en prefekt, HR-chef samt studentrepresentant. Gruppen har haft ett första möte och resultatet av arbetet beräknas vara klart i slutet av mars. Synpunkter från avdelningschefer och ämnesföreträdare kommer att inhämtas under arbetets gång.

Kontakt
Prorektor (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: