Öppen tillgång till forskningsdata - Vetenskapsrådets kartläggning, analys och bedömning 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådet publicerar sin årliga rapport om öppna data

Vetenskapsrådets årliga kartläggning av arbetet med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Om uppdraget

Varje år publiceras en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. I årets rapport ges också rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Ladda ner och läs rapporten

 

Vad innebär öppen tillgång till forskningsdata?

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga på internet. Om dessa data kan användas och återanvändas utan andra villkor än att ange källan definieras de som öppna forskningsdata.

När forskningsdata publiceras öppet kan andra forskare validera och bygga vidare på tidigare resultat – det gör att forskningen kan gå snabbare framåt.

Senast granskad:
Senast granskad: