Om två år ska nya Campus Borlänge stå klart

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetet med nya Campus Borlänge pågår enligt plan, i juni 2024 sker inflytt. Ta del av en uppdatering om arbetet med högskolans nya campus.
Vy genom betongbyggnad över hus.
Liljeqvistska parken närmsta granne till blivande campus en park som också delvis blir en del av studiemiljön. Archus

– Det är högskolan som har satt tidsramarna och inflyttningsdatumet och det kräver att vi sätter in våra insatser i rätt tid. Det är tajt men ska vara görbart, säger Renée Wingero, projektledare för nya Campus Borlänge vid avdelningen för fastighets- och campusutveckling, och konstaterar: Var och ens inblandning i det här projektet är jätteviktigt för högskolan, och det är många som har varit involverade och vi hade inte varit där vi är utan dem.

För dem som i nuläget passerar det blivande campuset är det tydligt att det pågår ett stort rivningsarbete, men redan under sommaren kommer nya stommar att resas. Från årsskiftet kommer fasaden börja ta form, vart efter etapper av byggnaden blir täta kommer invändiga arbeten att påbörjas. Från högskolans sida pågår ett intensivt arbete med exempelvis förarbete för upphandlingar av inventarier och utrustning. I arbetet som pågår tydliggörs ritningarna för det nya campuset med allt från var eluttag ska placeras till labbens slutliga utformning.

Vy över ett bygge där gult staket står.
Just nu pågår rivningsarbeten, men stommen kommer kvarstå och ger mesta möjliga miljönyttan genom återanvändningen. Byggnaden kommer ha 5 plan och kommer förändra stadsbilden i centrala Borlänge. Archus

Helhet genom färg och materialval

– Vi jobbar hela tiden med ambitionen att ha ett helhetsgrepp när vi skapar miljön. Vi har fått justera en del gällande planlösningen för att optimera kontoren, säger Daniel Bergvin, biträdande projektledare för nya Campus Borlänge, vid avdelningen för fastighets- och campusutveckling. Gestaltningsarbetet med exempelvis färgsättning och materialval har nyligen påbörjats tillsammans med inredningsarkitekter.

I källarplan kommer omklädningsrum och duschmöjligheter för de som vill cykla till jobbet eller som vill utnyttja en del av dagen till fysisk aktivitet. I anslutning till omklädningsrummen finns en cykelparkering  inomhus. Förutsättningarna för gym i högskolans lokaler har också undersökts noga.
­– Våra konsulter som är experter på akustikmiljö avråder oss från att gå vidare med planerna, eftersom de akustiska konsekvenserna är för stora. Vi kan därför inte uppfylla förväntningarna som funnits på ett eget gym, men med vårt centrala läge finns det flera goda möjligheteter att använda friskvårdsbidraget för träning, hälsa och rekreation i nära anslutning till campus, säger Jörgen Elbe, prorektor och ordförande för styrgruppen för nya Campus Borlänge.   

Att möta behov nu och för lång tid framöver

Den största förändringen mot dagens Campus Borlänge kommer att vara lärmiljön. Fem utgångspunkter, samma utgångspunkter som vid ombyggnationen av Campus Falun, är centrala i arbetet att skapa miljöerna där inkludering och attraktivitet är två.
– Vi vill otroligt mycket! Och så ska det vara när man har möjlighet att skapa framtidens lärmiljö. Den här miljön ska kännas aktuell i många år. Utmaningen är att sia om vilka framtida behov vi kommer att ha och försöka skapa förutsättningar för dessa samtidigt som det ska fungera idag också. Vårt uppdrag är att skapa lärmiljöer som stödjer de aktiviteter som lärare och studenter vill genomföra men också skapa lärmiljöer som utmanar och bjuder in till nya läraktiviteter, konstaterar Ragnar Olafsson, utvecklingsledare, avdelningen för stöd till utbildning och forskning.  Och fortsätter:
– Just nu är vi inne i att tekniskt skapa förutsättningar för att nå dit vi vill.

Hela campuset kommer ha stöd för hybridundervisning – både i lärmiljöerna och studiemiljöerna. Lokalerna kommer bli flexibla och anpassningsbara på ett helt nytt sätt. Hybridfunktionalitet och flexibilitet blir ett sätt att möta dagens och framtidens behov.

”Sveriges bästa campus”

– Vi strävar efter att skapa miljöer där studenter och medarbetare kan mötas, trivas, känna sig inspirerade och motiverade. Det gäller för alla miljöer i och kring campus - oavsett om man kommer att befinna sig på campus fysiskt eller digitalt., säger Emelie Westergren, högskolepedagogisk utvecklare, avdelningen för stöd till utbildning och forskning.

– Min förhoppning med vårt nya campus är att vi ska känna stolthet och att det ska bli en förebild för andra högskolor och universitet. Vi ska vara ett föredöme, säger Renée.
– Vi kommer ha Sveriges bästa campus, konstaterar Ragnar, det är otroligt spännande att detta snart kommer vara en del av vår vardag.

Korta fakta om nya Campus Borlänge
  • Byggstart: Förberedande rivningsarbeten från februari 2022
  • Färdigt: juni 2024, studenter välkomnas höstterminen 2024
  • Lokalarea: 13 300 kvm (dagens Campus Borlänge motsvarar 11 300 kvm)
  • Hyresvärd: Diös

 

Senast granskad:
Senast granskad: