Ökning med 4 procent till våra utbildningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

När ansökan till höstterminens utbildningar stängde den 17 april hade 22 888 personer sökt till Högskolan Dalarnas program och kurser. Det är en ökning med 4,3 procent jämfört med 2022.
Elever i en undervisningssal
Högskolan Dalarna hade den femte högsta ökningen i landet av alla högskolor och universitet. Norkay AB

Totalt i landet minskade söktrycket med 0,3 procent. Högskolan Dalarna hade den femte högsta ökningen i landet av alla högskolor och universitet.

– Det är glädjande att vi nått ut med vilka möjligheter högre utbildning kan innebära och att så många väljer att söka sig till oss. Att många visar intresse för våra utbildningar när trenden nationellt är svagt nedgående visar att vi satsat på utbildningar som är efterfrågade av studenterna, näringsliv och offentlig verksamhet, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, Högskolan Dalarna. 

Några program som ökat stort jämfört med 2022 är:

 • Industriell ekonomi, +28 procent
 • Manus för film och TV, +87 procent
 • IT säkerhet och mjukvarutestning, +32 procent

För förstahandssökningarna ökade antalet ansökningar med 1,1 procent jämfört med 2022. De mest populära programmen på högskolan utifrån förstahandssökanden är:

 • Sjuksköterskeprogrammet, 561 förstahandssökanden
 • Grundlärare, totalt 232 förstahandssökanden (Förskoleklass - årskurs 1–3, 152 förstahandssökanden och grundlärare Grundskolans årskurs 4–6, 80 förstahandssökanden)
 • Digitala tjänster – program för högskoleexamen, 231 förstahandssökanden
 • Industriell ekonomi – högskoleexamen, 221 förstahandssökanden
 • Ämneslärare i högstadiet och gymnasieskolan, totalt 218 förstahandssökanden (Ämneslärare - Grundskolans årskurs 7–9, 114 förstahandssökanden och Ämneslärare Gymnasieskolan, 104 förstahandssökanden)

Topplistan över högskolor och universitet med högst ökning av antalet sökanden i procent 2023 jämfört med 2022 (exklusive konstnärliga högskolorna).

 1. Kungliga Tekniska högskolan ökade med 5,8 procent (totalt 19 529 sökande)
 2.  Gymnastik- och idrottshögskolan ökade med 5,8 procent (1 728 sökande)
 3.  Chalmers tekniska högskola ökade med 5,2 procent (15 381 sökande)
 4.  Handelshögskolan i Stockholm ökade med 4,9 procent (3 252 sökande)
 5. Högskolan Dalarna ökade med 4,3 procent (totalt 22 888 sökande)

Källa: Drygt 375 000 sökte till högskolan - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Öppet för sen anmälan

Många program och kurser håller öppet för sen anmälan, de finns samlade på sidan:

Öppet för sen anmälan till hösten 2023

Högskolan kommer nu att ha tre kampanjer med totalt 12 annonser på sociala medier för att locka till sen anmälan. Fokus i kampanjerna är beslutat av styrgruppen för studentrekrytering i enligt den kampanjstrategi som tagits fram inför vårens ansökningsomgång. De tre kampanjerna marknadsför:

 • Alla öppna program och kurser, samt ekonom- och samhällsvetarprogrammet
 • Teknikutbildningar och det nya programmet produktionstekniker inom maskinteknik
 • Medieutbildningar
Senast granskad:
Senast granskad: