Nytt digitalt stödverktyg för rehabiliteringsprocessen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dokumentations- och uppföljningsansvaret för medarbetares rehabilitering är idag är svårt att efterleva för flera chefer. Därför kommer högskolan framöver att använda sig av Adato – ett digitalt stödverktyg som är sammankopplat med Primula och som underlättar i rehabiliteringsprocessen.

I Adato samlas all dokumentation på ett säkert ställe och kan överlämnas vid byte av chef eller vid flytt av personal. Det nya systemet förenklar chefernas arbete med rehabiliteringsfrågor och har även flera andra fördelar:

  • Sekretess
  • Arkivering av dokumentation (GDPR & rensning)
  • Påminnelser om uppfyllande av lagkrav
  • Analys av sjukfrånvaro samt statistik som vi idag saknar för att kunna påvisa att vi gör rätt saker i vårt arbetsmiljöarbete
  • Säkerställande av likabehandling samt en rehabiliteringsprocess fri från diskriminering.

Alla chefer får automtiskt tillgång till systemet under mars månad och behöver därför boka in sig på en utbildning som pågår i 2,5 timmar vid något av följande tillfällen: 

  • 2 mars kl 13.00–15.30
  • 3 mars kl 09.00–11.30
  • 9 mars kl 13.00–15.30

Avdelningen för HR kommer att skicka inbjudningar till utbildningstillfällena och därefter accepterar du den tid som passar dig bäst.

Senast granskad:
Senast granskad: