Nytt ansökningssystem för etikprövningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Etikprövningsmyndigheten meddelar att ett nytt system för etikprövningsansökningar och handläggning sjösätts i månadsskiftet september/oktober:

  • Systemet har ett helt digitalt flöde – från ifyllande och signering av ansökan, till mottagande av slutligt beslut.
  • Systemet har fått namnet Ethix. Det är utvecklat av Minso Solutions och är baserat på plattformen ResearchWeb.
  • Ethix kommer kunna nås genom en länk på Etikprövningsmyndighetens webbplats.
  • Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information som Etikprövningsmyndigheten kräver vid ansökan. Ansökningsformuläret i Ethix kommer däremot att vara mer anpassat, utifrån den information som lämnas i ansökan.
  • En etikprövningsansökan kommer att signeras digitalt med hjälp av Bank-id av såväl ansvarig forskare som av behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Viktiga datum att komma ihåg:

  • 23 september kl. 24.00 stängs nuvarande ansökningssystem.
  • 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet Ethix.

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

 

Mer information kommer att publiceras löpande på Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Senast granskad:
Senast granskad: