Tillgänglighetsrapport i Learn och ett nytt alternativt format i Ally

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Accessibility Report, som numera finns i alla kursrum i Learn, ger dig som pedagog möjlighet att få en överblick hur tillgänglighetsanpassat ditt digitala material är. Samtidigt erbjuds studenterna ett nytt alternativt format i tillgänglighetsverktyget Ally.
Person sitter vid en dator.
Ulrika Lundholm Ericsson

Kontrollera tillgängligheten i ditt kursrum i lärplattformen Learn

Nu har tillgänglighetsverktyget Ally utökats med Accessibility Report som ger dig som pedagog en sammanställning över om innehållet i kursrummet uppfyller kraven för tillgänglighet enligt DOS-lagen (Digital Offentlig Service).

Rapporten visar hur stor del av innehållet i kursrummet som är tillgänglighetsanpassat. Du kan även se exakt vilka dokument eller bilder du behöver åtgärda för att förbättra tillgängligheten. Det kan exempelvis handla om otaggade PDF-filer, Worddokument utan formaterade rubriknivåer, eller bilder utan Alt-text (beskrivande text).

Accessibility Report listar de dokument och bilder du behöver åtgärda. Klicka direkt på länken till dokumentet eller bilden så får du vägledning direkt på sidan hur du ska åtgärda problemen.

I kursrum med gränssnittet Original hittar du Accessibility Report under rubriken Kursverktyg på nedre halvan av den svarta vänsterkolumnen i kursrummet. I kursrum med gränssnittet Ultra hittar du Accessibility Report under rubriken Böcker och verktyg nere till vänster på sidan. Därefter klickar du på länken Visa kurs- och lärosätesverktyg.

Har du frågor om tillgänglighet i digitala miljöer eller om hur Ally fungerar, kontakta oss på S-UF så hjälper vi dig!

Boka tid med en IKT-pedagog.

Mejla till support.

Ally och Immersive Reader – en avancerad läsare från Microsoft

I lärplattformen Learn har nu tillgänglighetsverktyget Ally fått ytterligare ett alternativt format - Microsofts Immersive Reader (avancerad läsare). Detta format ger studenter fler valmöjligheter i hur de väljer att ta till sig digitalt innehåll.

I arbetet med att skapa en mer inkluderande digital lärmiljö är Immersive Reader ett alternativt onlineformat som förbättrar läsupplevelsen och ökar läsbarheten av det digitala materialet i lärplattformen Learn. Med Immersive Reader kan studenterna:

  • Ändra teckenstorlek och textavstånd
  • Ändra kontrasten mellan texten och bakgrundsfärgen
  • Lära dig stavning och grammatik genom att dela upp ord i stavelser
  • Markera verb, substantiv, adjektiv och bisatser
  • Visa en bildordbok
  • Öka läshastigheten med linjefokus
  • Konvertera text-till-tal (både manliga och kvinnliga röster)
  • Översätta innehåll i realtid

Det finns några viktiga saker att ha i beaktande när de använder Immersive Reader. Formatet fungerar endast i lärplattformen Learn och stöder inte bilder och tabeller. För att kunna använda formatet (gäller alla alternativa format i Ally) krävs en internetanslutning.

Senast granskad:
Senast granskad: