Nya utlysningar från Afa Försäkring - inom arbetsmiljö och hälsa

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Afa Försäkring har publicerat nya utlysningar inom området arbetsliv och hälsa

Nya utlysningar från Afa Försäkring

Afa försäkring finansierar forskning inom områdena arbetsmiljö och hälsa. Nu har nya utlysningar publicerats - bl a inom programmet Skadligt bruk i arbetslivet och Postdoc-stöd för studier och forskning om arbetsmiljö.   

Programmet Skadligt bruk i arbetslivet

Det övergripande målet med programsatsningen är att förbättra förutsättningarna för effektiva och adekvata förebyggande och rehabiliterande åtgärder av skadligt bruk i arbetslivet samt att bidra till att sprida dessa kunskaper inom arbetslivet, hälso- och sjukvården, samt företagshälsovården. 

Utlysningen av programmet startade den 20 april och stänger den 11 augusti. Beslut om godkänd ansökan lämnas i början av november 2022. 

För mer information, se Afa:s webbplats

 

Kontakt

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

  • Maria Schütt, Telefon: 08 696 49 74, E-post: maria.schutt@afaforsakring.se
  • Diana Persson, Telefon: 08 696 35 05, E-post: diana.persson@afaforsakring.se 

 

Postdoc-stöd för studier och forskning om arbetsmiljö

Syftet med Afa:s postdoc-stöd är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären.

Postdoc- stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2023.

Sista ansökningsdag är den 8 juni. Beslut om vem som tilldelas Afa Försäkrings postdoc-stöd lämnas tidigast i slutet av september.  

För mer information, se Afa:s webbplats

 

Kontakt

Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning.

  • Diana Persson, handläggare, tfn. 08–696 35 05, diana.persson@afaforsakring.se 
  • Ingrid Norfors, administratör, tfn. 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se
Senast granskad:
Senast granskad: