Nya riktlinjer från Vetenskapsrådet för publicering med öppen tillgång

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med nu gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Du måste nu bland annat publicera med omedelbar öppen tillgång (open access) och alla former av publiceringar omfattas av det kravet.

Nya riktlinjer för Open Access-publicering

Sedan 2010 ställer Vetenskapsrådet krav på att forskare som har beviljats bidrag ska publicera med öppen tillgång (Open Access).

För att undersöka hur forskares förutsättningar för att publicera med öppen tillgång ser ut har man under 2022 genomfört en kartläggning och analys. Resultatet av detta arbete har legat till grund för framtagandet av nya riktlinjer. De nya riktlinjerna gäller för forskningsbidrag som har beviljas från och med oktober 2022.

Den viktigaste förändringen i riktlinjerna är att de som har beviljas bidrag från Vetenskapsrådet måste publicera resultaten från sina forskningsprojekt med omedelbar öppen tillgång. Det innebär att en artikel eller bok ska finnas fritt tillgänglig (open access) i digital form utan fördröjning. Nytt är även att alla typer av publikationer omfattas, till exempel artiklar, kapitel och vetenskapliga böcker.

 

Mer information: 

Vetenskapsrådets riktlinjer för pulicering med öppen tillgång

Läs rapporten Forskares förutsättningar att publicera med öppen tillgång – med fokus på Sverige

 

Senast granskad:
Senast granskad: