Nya regler för kurs- och utbildningsplaner fastställda

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har nu fastställt de nya reglerna för kurs- och utbildningsplaner. Verksamhetsstödet arbetar med att skapa en handläggningsordning och annat stödmaterial kopplat till reglerna, bland annat nya mallar för kurs- och utbildningsplaner.
Närbild på fasaden till biblioteket på Campus Falun.

Handläggningsordningen gick ut på remiss 23 december 2021 och beräknas fastställas den 31 januari 2022.

Reglerna och det nya arbetssättet kommer att implementeras under januari och februari och ska vara i bruk senast 1 mars. Det nya arbetssättet förutsätter att en stödfunktion organiseras och inrättas, ett arbete som kommer att göras under början av året. UFN ska under året följa upp implementeringen och vid behov uppdatera dokumenten.

Senast granskad:
Senast granskad: