Nya lärplattformen används i vissa kurser redan från höstterminen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Cirka 75 pilotlärare förbereder nu sina kurser i den kommande nya lärplattformen. Totalt kommer ett 60-tal kurser använda Canvas som lärplattform från hösten 2023.
Kvinna och man sitter vid ett bord och tittar på varsin dator.
För studenterna innebär detta att de, eventuellt, behöver bekanta sig med både nuvarande lärplattformen Learn och den nya – Canvas, beroende på vilka kurser de läser. Norkay AB

– Det kommer vara ett 60-tal kurser som använder sig av Canvas som lärplattform redan under hösten. Ett av huvudsyftena med piloterna är att samla in feedback och synpunkter på sådant som både fungerar bra och mindre bra, innan vi släpper in resten av organisationen, säger Andreas Lagerqvist en av projektledarna för införandet, avdelningen för stöd i utbildning och forskning.

För studenterna innebär detta att de, eventuellt, behöver bekanta sig med både nuvarande lärplattformen Learn och den nya – Canvas, beroende på vilka kurser de läser. I den information som exempelvis skickas ut till nya studenter hänvisas de in i sina programrum i Learn oavsett, och där kan de istället komma att hänvisas vidare.  

Intresset för att vara pilotlärare och använda Canvas ett år innan användningen är för alla har varit stort och samtliga institutioner är representerade. Pilotlärarna arbetar nu med en självstudiekurs och har även fått tillgång till egna testrum i Canvas. De kommer sedan att under sommaren bygga upp sina kurser utifrån den kursmall som tagits fram. De flesta startar med sina studenter redan i period ett i augusti och några kommer in till period två.

Projektledning införandet av Canvas
Senast granskad:
Senast granskad: