Nya Erasmusmedel är beviljade

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det dags att planera för internationella uppdrag då högskolan har beviljats närmare 3 miljoner kronor för åren 2022 till 2024. Medlen ska bland annat användas för studentmobilitet (studier och praktik), och för personalmobilitet.

Erasmus+ programmet innehåller en del nyheter jämfört med tidigare år:

  • Studenter kan studera eller praktisera 2 till 12 månader med stipendium (tidigare 3 till 12 månader)
  • Blandad mobilitet 5 till 30 dagar som ska bestå av en nätbaserad del och en fysisk mobilitet
  • Internationell dimension, del av budgeten kan användas för utresande studenter och personal även utanför EU
  • Blandade intensivprogram (BIP), vilket innebär minst tre lärosäten från tre länder.  

 

Senast granskad:
Senast granskad: