Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 som gäller från den 8 december

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På grund av ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning har regeringen infört en ny åtgärdsplan med smittskyddsåtgärder mot covid-19 från och med den 8 december.

De åtgärder som presenterades som påverkar lärosätets verksamhet och dig om medarbetare är:

  • Håll avstånd och undvik trängsel när du vistas i lokalerna, det gäller oavsett vaccineringsgrad.
  • Lärosäten kan ha fortsatt undervisning på plats.
  • Större möten och sammankomster bör genomföras digitalt eller skjutas upp.
  • Tillfälligt hemarbete kan, utifrån verksamhetens behov och efter överenskommelse med närmaste chef, ske.

Nya åtgärder för att minska smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021 (Regeringskansliet)

 

Håll dig uppdaterad!

Ta del av högskolans samlande information om covid-19 för medarbetare. Webbsidan ersätter den tidigare sidan med frågor och svar om covid-19 för medarbetare och chefer. 

Information om covid-19 för medarbetare

Kontakt

Vänd dig till närmsta chef för frågor som rör din vardag som medarbetare. Vid övriga frågor kontakta support.

Support
Senast granskad:
Senast granskad: