Ny utvärdering av forskning i statsvetenskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap.

Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av ämnet statsvetenskap med hjälp av en ny modell för nationella utvärderingar av forskningsämnen och tematiska forskningsområden.

Syftet med den nya modellen är att kartlägga kvalitet och bidra med underlag för utveckling. Den är inspirerad av hur forskning utvärderas i andra länder, men innehåller också nya inslag.

I pilotutvärderingen bedömdes forskningens resultat med hänsyn till både vetenskaplig kvalitet och betydelse utanför akademin. Granskningen gjordes av en extern och i huvudsak internationell panel. Lärosätenas självvärderingar ingår inte i utvärderingsmodellen, inte heller platsbesök. Däremot har lärosätena bidragit dels med fallstudier om forskningens betydelse, dels med slumpmässiga urval av publikationer.

Ledamöternas övergripande slutsats är att forskning i statsvetenskap i Sverige håller en hög internationell nivå, men de föreslår också åtgärder som skulle kunna förstärka forskningen ytterligare. Utvärderingen visar också att den forskning som håller högst vetenskapliga kvalitet många gånger också är bäst på att nå ut i samhället.

Nyhet om utvärderingen på Vetenskapsrådets webb

Ladda ner rapporten

Om modellen och tidsplan för kommande utvärdering

Senast granskad:
Senast granskad: