Ny utlysning från SSF - Adjungerad professor eller lektor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sök medel för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv/offentlig sektor

Ny utlysning från SSF 

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierar strategiskt forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges framtida konkurrenskraft. Dessutom ska stiftelsen främja forskares rörlighet. 

Nu presenterar SSF utlysningen Adjungerad professor eller lektor. Den riktar sig till högt kvalificerade personer anställda inom svenskt näringsliv, vårdgivare eller statliga myndigheter som söker anställning som adjungerad professor eller adjungerad lektor vid ett svenskt lärosäte. 

Syftet med utlysningen är att ge forskare möjlighet att utveckla sin forskning vid akademin och på så sätt öka kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorerna.

Forskarna ska bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens områden; naturvetenskap, teknik eller medicin.

SSF har avsatt 15 miljoner kronor för tio bidrag, motsvarande ungefär 10 procent av en deltidstjänst som adjungerad professor eller lektor, under en period av tre till sex år. Eftersom omfattningen av en sådan tjänst normalt är 20 procent, det vill säga en dag i veckan, krävs medfinansiering för resterande del från huvudarbetsgivaren.

 

Sista ansökningsdag är den 16 januari 2024, klockan 14:00.

Projektet ska starta mellan den 1 maj och den 1 december 2024.

 

Före mer information och utlysningstext, se SSF:s hemsida www.strategiska.se.

 

Senast granskad:
Senast granskad: