Ny rapport om nyanlända barns möjligheter i skolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I en ny rapport sammanfattar och kommenterar Skolforskningsinstitutet en forskningsöversikt som har studerat vilka faktorer som bidrar till ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan.

Nyanlända barn i utbildning

Varje år kommer barn som flyr konflikter i sitt hemland till Sverige. Dessa barn har, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (1989), samma rätt till utbildning som andra barn. Forskningsbaserad kunskap om hur lärare och andra verksamma i skolan kan arbeta och organisera arbetet med nyanlända barn och elever är därför viktig.

I en ny forskningsöversikt, publicerad i tidskriften Educational Research Review (vol. 35), har man studerat vilka faktorer som påverkar ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan. Det ges en fördjupad kunskap  om så kallade resiliensfaktorer för att beskriva barnens förmåga att hantera kriser och motgångar. 

Det framgår av översikten att tidigare skolerfarenhet, boendesituation, hur skolgången organiseras och vilka regler och lagar som styr formen, innehållet och stödet i utbildningen för nyanlända, påverkar elevens möjligheter i skolan. Individanpassning och stöttande vuxna är två resiliensfaktorer som är framträdande genom hela forskningsöversikten.

 

Skolforskningsinstitutet har nu publicerat en rapport, Nyanlända i utbildning, där forskningsöversikten sammanfattas och kommenteras.

Ladda ner och läs rapporten som pdf på Skolforskningsinstitutets webbplats 

Senast granskad:
Senast granskad: