Ny mall för avdelningsmöte (APT)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alla arbetsgivare har krav på sig att ta reda på hur personalen mår och upplever sin arbetssituation och det är därför viktigt att det finns forum där den anställda har chansen att uppmärksamma arbetsgivaren på exempelvis höga krav och bristande resurser.
Vinterbild på Högskolan Dalarna biblioteksbyggnad i eftermiddagsljus
Norkay

Den psykosociala arbetsmiljön är färskvara och behöver ses över fortlöpande och inte vid enstaka tillfällen. En handlingsplan för SAM ska därför finnas upprättad på varje avdelning och denna ska sedan kontinuerligt följas upp.

Ett förslag på dagordning till avdelningsmöte finns nu publicerad. Du hittar den under sidan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Senast granskad:
Senast granskad: