Ny lärplattform under 2023 / New learning management system in 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avtalet med högskolans lärplattform Blackboard löper ut 2024 och går inte att förlänga. Arbetet med att implementera en ny lärplattform kommer inledas under 2023 och det är lärplattformen Canvas som är aktuell.

Högskolan Dalarna har sedan 2017 använt lärplattformen Blackboard, men det avtalet löper ut under 2024 och går inte att förlänga. Via SUNET, Swedish University Computer Network, har högskolan en möjlighet att ansluta sig till lärplattformen Canvas som närmare 30 svenska lärosäten idag använder. Avrop av lärplattformen sker via SUNET vilket också förenklar processen. Rektor har beslutat att gå vidare med Canvas som plattform utifrån dialog med rektors ledningsråd.

Implementeringen av Canvas kommer att påbörjas under våren 2023. Arbetet beräknas ta minst 1,5 år för att ske i en takt som underlättar för stödfunktioner och institutioner att hinna med anpassning av verksamheten. Precis som vid tidigare förändring av lärplattform kommer en plan för utbildning i plattformen att finnas, och utbildning ska ske i god tid innan användning.

Projektledare för införandet och arbetsgrupp bestående av bland andra medarbetare från avdelningen för stöd i utbildning och forskning, samt avdelningen för IT och digital infrastruktur, arbetar vidare med att fastställa en projektplan.

Ytterligare information publiceras på medarbetarwebben när tidsplan och aktiviteter för implementering är fastställda.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: