Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt visar på vilka satsningar på forskning som behövs.

 

I Vetenskapsrådets och Fortes kartläggning framkommer att det behövs mer forskning om sjukdomar som är unika för kvinnor. Därför föreslås nu en satsning på forskning med fokus på två huvudsakliga områden: sjukdomar och hälsotillstånd som är unika för eller vanligare bland kvinnor, samt gravidas hälsa och förlossningsvård. Satsningen bör vara bred och inkludera såväl grundforskning som tillämpad forskning. Genom att utveckla en finansieringsstrategi på området kan forskningen öka och kunskapsläget förbättras.

Läs mer om kartläggningen på Vetenskapsrådets webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: