Ny funktion: sök i arkivförteckningen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny sökfunktion gör det möjligt att söka i högskolans arkivförteckning i webbtjänsten Visual Arkiv Sök.
Händer som skriver på laptop med skrivblock och mobiltelefoner på bordet.
Yasir Imam

En arkivförteckning liknar en innehållsförteckning och redovisar högskolans arkiverade handlingar. Det fungerar som ett hjälpmedel för att kunna lokalisera var information finns, något som underlättar vid studier och forskning.

Kontakt

Vill du få tillgång till en viss handling?

Arkivfunktionen
Senast granskad:
Senast granskad: