Ny forskningsöversikt om forskningsläget inom integration och utbildning publicerad

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under perioden 2010–2021. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet.

Forskningsöversikt om integration och utbildning publicerad

Vetenskapsrådet driver från och med år 2017, på regeringens uppdrag, ett tioårigt
nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska stärka forskningen inom området, men även bidra till att forskningen sprids och tillgängliggörs utanför forskarsamhället. Den nu publicerade forskningsöversikten om integration och utbildning är ett led i detta arbete.  

Forskningsöversikten vänder sig till skolpersonal, lokala beslutsfattare, rektorer, lärare och annan skolpersonal samt till lokala beslutsfattare och andra som är intresserade av integration inom utbildningsområdet.

Frågeställningar som översikten tar upp är:

  • Vilken typ av forskning finns om integration och utbildning?
  • Vilka är de huvudsakliga resultaten i de identifierade studierna?
  • Vilka är de huvudsakliga lärdomarna och konsekvenserna för den praktiska verksamheten i landets skolor?

Läs forskningsöversikten på Vetenskapsrådets webbplats.

Senast granskad:
Senast granskad: