Ny forskningsöversikt inom Utbildningsvetenskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu publicerar Vetenskapsrådet en ny forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige inom området.

Detta är en av sammanlagt sju forskningsöversikter som tagits fram under 2022. Övriga översikter är inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap och utvecklingsforskning.

Översikterna ligger till grund för Vetenskapsrådets strategiska arbete och inspel inför regeringens forskningspolitiska proposition 2024.

 

Ladda ner och läs rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: