Ny dekan från årsskiftet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Carl Olsmats tillträder som ny dekan den 1 januari 2022. Carl Olsmats är docent och ämnesansvarig i industriell ekonomi med bas på Campus Borlänge.
Porträttbild av Carl Olsmats. Man som ler och står bakom ett bord inomhus
Carl Olsmats, ny dekan från 1 januari 2022. Madelene Håll

I rollen som dekan vill han bidra till utvecklingen av det akademiska kvalitetsarbetet, att det blir mer proaktivt och mindre reaktivt.

– Det blir en stimulerande utmaning och en ära att ta mig an uppdraget. Jag är övertygad om att jag kommer att utvecklas både professionellt och som person i den nya rollen. Samtidigt hoppas jag att mina perspektiv kan tillämpas och vara till nytta i arbetet, säger Carl Olsmats.

Säkra och utveckla kvalitet  

Som dekan och ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) ska han tillsammans med prodekan Katherina Dodou leda det kollegiala nämndarbetet för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

– Det är viktigt att poängtera att det är ett teamarbete och vi är helt beroende av att kompetenta lärare och forskare engagerar sig i nämndarbetet. Jag ser fram emot att lära mig mer och få en ökad inblick i och förståelse för andra ämnen och discipliner, samt att bredda kontaktytorna och lära känna personer i andra delar av organisationen, säger Carl Olsmats.   

​Han tar vid efter Linda Vixner som lämnar uppdraget nu vid årsskiftet.

– Det har varit betydelsefullt att få lärarkollegiets förtroende, att företräda och driva frågor inom utbildning och forskning. Jag är tacksam att ha fått arbeta så nära övriga ledamöter i nämnderna som bidragit med värdefull kunskap och perspektiv från sina respektive discipliner och forskningsområden. Utan deras insiktsfulla kommentarer, spänstiga diskussioner och kritiska granskande hade arbetet som dekan varit omöjligt, att få samarbeta med dem, det är nog det som betytt allra mest, säger Linda Vixner om tiden som dekan. 

Dekan och prodekan 2022–2023 

Beslutet om ny dekan för perioden januari 2022–2023 juni togs av rektor efter utbildnings- och forskningsnämndens förslag den 11 oktober. Prodekan för samma period är Katherina Dodou, docent i engelsk litteratur. 

Lärarrepresentanter i utbildnings- och forskningsnämnden efter årsskiftet är:  

  • Anna Annerberg, lektor i pedagogik – lärarutbildning
  • Mattias Aronsson, docent i franska – språk, litteratur och lärande
  • Chris Bales, professor i energiteknik – information och teknik
  • Torsten Hylén, docent i religionsvetenskap – kultur och samhälle
  • Fatumo Osman, docent i omvårdnad – hälsa och välfärd
  • Albina Pashkevich, docent i turismvetenskap – kultur och samhälle
  • Lars Wallin, professor i omvårdnad – hälsa och välfärd  

Kollegiala nämnder

Senast granskad:
Senast granskad: