Nu inleds slutliga analyser för nya Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lennart Ilke har fått uppdraget är att genomföra de slutliga analyserna om verksamheten i det planerade nya Campus Borlänge. Han har en gedigen erfarenhet från liknade projekt bland annat på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Byggandet av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt– ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge. Under projekteringens gång har det sent i processen framkommit att det finns eventuella begränsningar i byggnaden som inte var kända 2019 när beslutet om att flytta Campus Borlänge till fastigheten Mimer fattades. Lennart Ilkes uppdrag är att göra en statusbedömning utifrån den problembeskrivning som finns som hänger samman med de beslut och den kunskap som tillkommit sedan beslutet om flytten. 
– Var står vi nu, vilka hinder har uppstått, vilka alternativa vägar står till buds? Utifrån det ska jag föreslå en väg framåt för projektet. Utgångspunkten är att det blir en förnyelse i någon form, något måste göras för att komma vidare i projektet – och mitt uppdrag är att hitta den möjliga vägen dit, säger Lennart, om arbetar på uppdrag av rektor och som rektors rådgivare i frågan om nya Campus Borlänge.

Lennart Ilke har en gedigen erfarenhet av liknande uppdrag. Han har varit byggnadschef på Uppsala universitet och fastighetsdirektör på Karolinska Institutet – platser där många stora lokalprojekt med spännande utmaningar har pågått.
 – Jag triggas av den här utmaningen. Jag har en övertygelse att det går att hitta en lösning på de utmaningar som uppstått i projektet, och att jag med min erfarenhet kan bidra till det. Att jag är uppväxt i Falun och har gått tekniskt gymnasium i Falun och Borlänge är på intet sätt avgörande, men det tillför ju en extra dimension av lust att göra nytta, konstaterar Lennart, och fortsätter:
–Vi måste snabbt finna en väg framåt som alla parter som är involverade i arbetet kan tro på. Vi behöver ha en tydlig gemensam strategi. Att ha riktningen klarlagd under augusti är definitivt önskvärt, så det är min målsättning. Men det kan visa sig kräva mera tid, säger Lennart.  

Lennart-Ilke-mw.jpg

Senast granskad:
Senast granskad: