Nu formas två nya avdelningar inom verksamhetsstödet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två nya avdelningar inom verksamhetsstödet utvecklas dels för att erbjuda ett än bättre stöd till lärare som forskar och utbildar, att förstärka stödet till utbildning på forskarnivå dels att stärka stödet till högskolans ledning och styrning. I samband med detta upphör fyra organisatoriska enheter.
Vy över fasad med stål som blänker.
De två nya avdelningarna kommer att benämnas: Avdelningen för stöd i utbildning och forskning och Avdelningen för stöd i ledning och styrning. Medarbetare återfinns både på Campus Falun och Campus Borlänge.

Inom ramen för implementeringen av strategin genomfördes ett delprojekt, delprojekt 5, med fokus på verksamhetsstödets organisation. I juni 2021 fattade rektor ett beslut som innebar mindre justeringar av verksamhetsstödets organisation och en förstärkning av stödet till forskning och forskarutbildning.
Detta beslut kompletteras nu.
– Beslut är taget att två nya avdelningar bildas under verksamhetsstödet med uppdrag att erbjuda stöd till lärare som forskar och utbildar, att förstärka stödet till utbildning på forskarnivå och att stärka stödet till högskolans ledning och styrning säger tillförordnad högskoledirektör Ingrid Palmér.  Avdelningarna kommer att benämnas: Avdelningen för stöd i utbildning och forskning och Avdelningen för stöd i ledning och styrning.

Uppdragen för de nya avdelningarna arbetas fram tillsammans

I samband med formandet av de nya avdelningarna upphör Utbildnings- och Forskningskansliet (UFK), Nästa Generations Lärande-centrum (NGL-C), Knowledge Transfer Partnerships* och Rektors kansli som organisatoriska enheter. Uppdragen för de nya avdelningarna kommer att arbetas fram av chefer och medarbetare från de nuvarande grupperingarna (UFK, NGL-C, KTP och Rektors kansli) i dialog med representanter från verksamheten.

– Förändringen görs för att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda ett effektivt, proaktivt och enhetligt stöd till lärare som forskar och utbildar och samtidigt förstärka stödet till utbildning på forskarnivå och till ledning och styrning konstaterar Ingrid Palmér.

De nya avdelningarna ska startas upp senast 30 april 2022 och de två uppdragen som avdelningschef kommer att utlysas.

*Knowledge Transfer Partnerships som modell och arbetssätt för samverkan finns kvar, upphörandet avser den organisatoriska strukturen.

Kontakt

Är du medarbetare inom berörda avdelningar inom stödet? Ta gärna kontakt med din närmsta chef i första hand om du har frågor.

Senast granskad:
Senast granskad: