Nu demonteras språkhuset

Från vecka 38 förbereds demonteringen av språkhuset och under vecka 41 ska arbetet vara klart. Därefter kommer arbeten för att återställa markytan att göras.
Språkhusets barackbyggnader och grönskande utomhusmiljö på Campus Falun.
Demonteringen av språkhuset kommer pågå under flera veckor. Madelene Håll

Under demonteringen kommer avspärrningar att göras – vänligen respektera dessa. Vissa oljud kan också uppstå under arbetet. 

  • Vecka 38: Förberedelse för demontering påbörjas.
  • Vecka 40: Lyft/demontering/frakt påbörjas.
  • Vecka 41: Frakt och uppstädning av ytan.
  • Markytan kommer att återställas av fastighetsägaren efter vecka 41. 

 

 

Kontakt

Har du frågor om demonteringen kontakta avdelningen för fastighet och campusutveckling.

Avdelningen för fastighet och campusutveckling
Senast granskad:
Senast granskad: