Nu är riktlinjer vid distansarbete fastställda

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De tidigare tillfälliga riktlinjerna har nu ersatts och fastslagits efter förhandling och gäller tills vidare. Riktlinjerna gäller distansarbete för teknisk och administrativ personal.
Kvinna sittandes i vit stol vid skrivbord. Kvinnan har ljust långt hår.
Det är du som medarbetare som ansvarar för att initiera en dialog med din chef om att ingå ett distansavtal. Peexels

De tidigare "Tillfälliga riktlinjerna vid distansarbete för teknisk och administrativ personal” kommer byta namn till ”Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal”. Riktlinjerna kommer att utvärderas igen i november 2023 tillsammans med de fackliga parterna. 

Definition distansarbete

Distansarbete definieras som ”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler”.

 

Kontakt

Inled dialogen kring distansarbete med din närmsta chef. Har ni frågor, kontakta då avdelningen för HR.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: