Nu är namnen på institutionerna beslutade

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av namnen på institutionerna, den engelska benämningen och förkortningarna.

I september 2020 beslutades att Högskolan Dalarna organiseras i fem enheter som benämns institutioner. Sedan dess har dessa haft tillfälliga namn och en namnprocess har pågått under längre tid där institutionerna har jobbat aktivt för att föreslå namn. Nu är namnen beslutade (Diarienummer C 2021/476). 

UHR:s ordlista har varit vägledande i arbetet och regler för namngivning av organisatoriska grupperingar på Högskolan Dalarna.

Namnen består av tre delar: Organisationsdel, preposition (för eller of) samt en beskrivande del. Organisationsdelen beskriver och identifiera organisationsstrukturen och den beskrivande delen ska spegla organisationsgrupperingars verksamhet.

Svensk benämning Förkortning Engelsk benämning
Institutionen för lärarutbildning ILU School of Teacher Education
Institutionen för språk, litteratur och lärande  ISLL School of Language, Literatures and Learning
Institutionen för kultur och samhälle IKS School of Culture and Society
Institutionen för information och teknik IIT School of Information and Engineering
Institutionen för hälsa och välfärd IHOV School of Health and Welfare

Bra att tänka på: 

 • Den beskrivande delen av det svenska namnet skrivs utan inledande versal.
  Exempel: Institutionen för kultur och samhälle.
 • I löpande svensk text skrivs även organisationsdelen utan inledande versal.
  Exempel: Det finns många trevliga medarbetare inom institutionen för information och teknik.  
 • I det engelska namnet och i löpande engelsk text börjar varje ord med versal, utom småord som ”and eller for”.  
  Exempel: School of Health and Welfare
 • Förkortningar ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Om en förkortning eller kortform används i extern kommunikation ska organisationsgrupperingens fullständiga namn, följt av den förkortade formen inom parentes, skrivas ut första gången namnet omnämns i en text. 
  Exempel: Institutionen för kultur och samhälle (IKS) har många trevliga medarbetare. IKS leds av en prefekt precis som övriga institutioner. 

Vad heter avdelningarna? 

Flera avdelningar har ännu inte namnsatts. Men, grunden i uppbyggnaden av namnen är densamma: 

 • Avdelningen för …
 • Department of … 

Avdelningsnamnen är främst för internt bruk, då det är institutionsnamnen som kommuniceras externt när behov av tillhörighet behöver förtydligas.  

 

Senast granskad:
Senast granskad: