NOR utmärkelser för 30 år i statlig tjänst

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tio medarbetare vid högskolan tilldelades nyligen utmärkelsen NOR – för nit och redlighet i rikets tjänst. Tillsammans representerade de 300 års erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet.
Tio medarbetare får utmärkelsen NOR, nit och redlighet, på trappan utanför Haganäs konferens maj 2023.
Längst fram från vänster: Torsten Hylén, Maria Görts och rektor Martin Norsell. En trappa upp: Julie Skogs, Christina Romlid och Roger Nyberg. Bakre raden: Anneli Andersson, Marie Elf, Sören Högberg, Anders Forsman och Andrea Schwachenwald. Anders Gårdestig

Den medarbetare som har arbetat 30 år i statlig tjänst föräras utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst".

Rektor Martin Norsell delade ut utmärkelserna i samband med en lunch vid Haganäs den 12 maj 2023 till följande medarbetare: 

  • Anneli Andersson
  • Marie Elf
  • Anders Forsman
  • Maria Görts
  • Torsten Hylén
  • Sören Högberg
  • Roger Nyberg
  • Christina Romlid
  • Andrea Schwachenwald
  • Julie Skogs
Senast granskad:
Senast granskad: